19.01.2024 Druki osłonowe

Dysponujemy nowymi wzorami dla druków dodatków osłonowych. Zapraszamy do składania zamówień. Dodatek osłonowy całość (I, II, III, IV) Dodatek osłonowy I i II Dodatek osłonowy III Dodatek osłonowy IV

0
19.01.2023 NOWOŚCI 2023

Nowe wnioski i oświadczenia o refundacji Zapraszamy do składania zamówień. Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe Informacje niezbędne do wyliczenia średniego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym – zał. 1 Oświadczenie wnioskodawcy o jego dochodach lub … Read More

0
08.12.2022 Aktualizacja druków dla kierowców

Aktualizacja prawna druków dla kierowców Zapraszamy do składania zamówień. Orzeczenie lekarskie dla kierowców – zał. 9 Orzeczenie lekarskie – kierowcy pojazdów uprzywilejowanych – załącznik 10 Karta badania lekarskiego (kierowcy) Oświadczenie (kierowcy) – dotyczące stanu zdrowia – załącznik 1

0
21.09.2022 Druki wypłat dodatków za wykorzystanie źródła ciepła

Druki dodatku węglowego. Zapraszamy do składania zamówień. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła Wniosek rozliczający rekompensatę Wniosek o wypłatę rekompensaty Wniosek o wypłatę dodatku – podmiot niebędący gospodarstwem domowym Oświadczenie zał. 1 Oświadczenie … Read More

0
20.06.2022 Druki dodatku węglowego

Druki dodatku węglowego. Zapraszamy do składania zamówień. Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu Oświadczenia cz. II Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich lub członka gospodarstwa domowego Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

0
20.09.2021 Nowy dział druków pomocy społecznej

W związku z nowymi drukami dla Pomocy Społecznej, wprowadziliśmy ich aktualizacje, które wejdą w życie od 14 października 2021 roku. Zapraszamy do składania zamówień. Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego – załącznik 1 Wywiad (dotyczy małżonka, zstępnych lub wstępnych, o których mowa … Read More

0
13.08.2021 Aktualizacja wzorów orzeczeń lekarskich dla kierowców

Zaktualizowaliśmy druki orzeczeń lekarskich dla kierowców zgodnie z najnowszym rozporządzeniem. Zapraszamy do składania zamówień. Orzeczenie lekarskie dla kierowców – załącznik 9 Orzeczenie lekarskie – kierowcy pojazdów uprzywilejowanych – załącznik 10 Orzeczenie psychologiczne – pojazdy uprzywilejowane (zał.2) Orzeczenie psychologiczne – instruktor … Read More

0
01.07.2021 Nowe wzory druków świadczeń rodzinnych

Zgodnie z ustawą MRiPS zmieniamy druki świadczeń rodzinnych. Zmodernizowaliśmy cały dział druków rodzinnych, można je znaleźć pod TYM LINKIEM Poniżej wyszczególnione są wszystkie wzory, które zmienia ustawa. Zapraszamy do składania zamówień. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków … Read More

0
Nowe wzory Kart dużej rodziny

Zapraszamy do składania zamówień. Oświadczenie o planie terminowego ukończenia nauki Oświadczenie o pozostaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej Informacja o osobach mogących wyświetlać formę elektroniczną

0