Wykonujemy recepty z kodem kreskowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8.03.2012 i jego aktualizacjach, realizujemy zamówienia z całej Polski – ze wszystkich oddziałów NFZ.

Począwszy od 01.01.2013 drukujemy recepty z dwoma dodatkowymi kodami kreskowymi: Jeden zawierający numer REGON, drugi numer prawa wykonywania zawodu (PWZ). Recepty te mają 22 cyfrowy numer porządkowy, zaczynający się od prefixu 02. Recepty, które mają prefix 01 straciły przydatność z dniem 31 marca 2013 roku. Od 7.1.2013 roku drukujemy także recepty o dostępności „Rpw”, które są receptami uprawniającymi do wypisywania leków narkotycznych. Ich wzór różni się tylko oznaczeniem „Rpw”. Instrukcja pobierania znajduje się w zakładce Recepty z kodem – instrukcja pobierania.

W roku 2017 nie przewiduje się nowych ustaw zmieniających druki, aczkolwiek począwszy od stycznia br recepty pro auctore będą drukowane już bez numeru umowy oraz bez odpowiadającego mu górnego kodu kreskowego. Wszystkie druki pro auctore wydrukowane do tej pory nie stracą ważności, będą respektowane w aptekach aż do odwołania.